Planetquake (2024)

การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกที่อยู่ลึกลงไปใต้ร่องลึกบาดาลมาเรียนาทำให้เกิดแผ่นดินไหวที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นภาวะที่เป็นอันตรายต่อชีวิตบนโลก หากทีมนักแผ่นดินไหววิทยาชั้นนำไม่สามารถหยุดยั้งภัยพิบัติได้ จะเกิดความสลายของโลกขึ้น

ป้ายกำกับ:

เว็บดูหนังฟรี

Planetquake (2024)

ดูหนังออนไลน์

แนะนำสำหรับคุณ